ReadyPlanet.com
dot dot
line ID @bim100k ศูนย์จำหน่ายbim100 ทุ่งครุ วัดพุทธบูชา ฝั่งธนฯ บิมร้อยพระราม2
Call center ศูนย์จำหน่ายbim100(บิมร้อย)
ศูนย์จำหน่ายBIM (บิมร้อย) ฝั่งธนฯ บริการจัดส่งฟรี ส่งด่วน ทั่วประเทศ (รายการสุขอย่างเสรี)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงานวิจัย Operation bim เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล
ยกกระชับ ฟื้นฟูผิวหน้า ลดริ้วรอย
ผิวหน้ากระจ่างใส
สั่งซื้อบิมร้อยและชำระเงิน
เกี่ยวกับเอเซี่ยนไฟย์โตซูลติคอล บมจ. APCO เสิรมอาหารbim100
ผลงานวิจัย คณะวิจัย operation bim ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา APCO
ประสบการณ์ผู้ใช้,รายการภูมิสมดุล (สุขและสวย) โดยbim100/บิมร้อย
บทความเพื่อสุขภาพ
ฺศูนย์จำหน่ายบิมร้อย (BIM100) บริการจัดส่งฟรี ส่งด่วน โปรโมชั่นพิเศษ
สมัครสมาชิกเอเซี่ยนไลฟ์ บิมร้อย/bim100
โปรโมชั่นBIM100 ผลิตภัณฑ์APCO
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO คณะวิจัย Operatio bim (ฺBIM100,บิมร้อย,บิม100)
ศูนย์จำหน่ายBIM100(บิมร้อย) งานวิจัย APCO (คณะวิจัยOperation bim) กับปัญหาสุขภาพต่างๆ ปวดตามข้อ ปวดเข่า ข้อเสื่อม ซีดส์ ก้อนเนื้อ ภุมิแพ้อากาศ กรดไหลย้อน กระเพาะเรื้อรัง ไมเกรน ริดสีดวงทวาร ปวดประจำเดือน ความดัน เบาหวาน สะเก็ดเงิน หอบหืด เวียนศรีษะ
มุมสุขภาพกับ BIM100(บิมร้อย) รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง คณะวิจัย operation bim
ภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับมะเร็ง งานวิจัย operation bim
ปัญหาสะเก็ตเงิน กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ผู้มีปัญข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบ เก๊าท์ รูมาตอยด์ กับงานวิจัย operaton bim
ผื่นแพ้คันผิวหนัง กับภูมิคุ้มสมดุล งานวิจัย operation bim
ความเสื่อมของสายตา วุ้นตาเสื่อม สายตายาว ตาพล่ามัว กับงานวิจัย operation bim
ปัญหาภูมิแพ้อากาศ กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ซีสต์และเนื้องอก กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ปัญหาไวรัสตับอักเสบบี กับงานวิจัย operatio bim (bim100/บิมร้อย)
ปัญหาโรคกระเพาะเรื้อรัง กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ปัญหากรดไหลย้อน กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ปัญหาไซนัสอักเสบ กับภูมิสมดุล งานวิจัย operation bim
ปัญหาริดสีดวงทวาร กับงานวิจัย operation bim
ประการณ์ผู้ใช้BIM100 มะเร็งเต้านม
ประสบการณ์ผู้ใช้บิมร้อย(BIM100/บิมร้อย) ข้อเข่าเสื่อม บิมร้อยปวดเข่า ข้ออักเสบ เก๊าท์ รูมาตอยด์
http://www.bim100-th17.com/bim100-bim100k.html
vdo ประสบการผู้ใช้ bim100 (บิมร้อย)
ศูนย์จำหน่ายbim100
ชำระเงินสั่งซื้อสินค้าbim100/บิม100
ศูนย์จำหน่ายBIM100 บิมร้อย ไอดีไลน์ @bim100k
รวมคลิป VDO ประสบการผู้ใช้รายการ ภูมิสมดุลกับผู้ทัี่มีปัญหาสุขภาพ ต่างๆ เช่น มะเร็ง ข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า จอประสาทตาเสื่อม ฯ
รวมคลิป VDO ประสบการผู้ใช้รายการ ภูมิสมดุลกับผู้ทัี่มีปัญหาสุขภาพ ต่างๆ เช่น มะเร็ง ข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า จอประสาทตาเสื่อม ฯ
https://www.bim100-th17.com/telomere.html


BIM100 จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฏหมายDBD
บิมร้อยจดทะเบียนตามกฏหมาย
ศูนย์จำหน่ายbim100 ตรวจสอบสถานะการจัดสินค้า
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง kerry
ศูนย์จำหน่ายbim100 ตรวจสอบสถานะการจัดสินค้าทางไปรษณีย์
ป้องกันโควิด,สร้างภูมิคุ้มกัน,วิธีป้องกันcovid


ผลการวิจัย/นักวิจัย

ภูมิสมดุลกับ ทุกปัญหาสุขภาพ คณะวิจัยคณะวิจัย  Operation bim (APCO)

คณะวิจัย Operation bim

 1. ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  ประธานและกรรมการผู้่จัดการ บริษัทเอเซียนไฟย์โตซูลติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ปั้นทอง  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร  ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานักครินทร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)  ภาควิชาเคมีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลังเชียงใหม่
 
คณะนักวิจัย Operation BIM   ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย จัดต้งขึ้นในวันที่  11 มกราคม 2551 โดยนักวิจัยไทยที่ได้รับการวิจัยสารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์การเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา  และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน
 2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม  ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทยในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ ในคนที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญและงบประมาณที่สูง
 3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง  และยั่งยืนกับชาวสวน  และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสาวในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม
 4. เพื่อนำเสนอผลงาน ข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน  และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชานทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมันและยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มเติมปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

งานวิจัยคณะวิจัย  Operation bim

เริ่มต้นจากการวิจัยผลมังคุด

      เมื่อปี 2520 คณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.อัมไพ ปั้นทอง รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน เร่ิมทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์แล้วทำการทดสอบประดยชน์ในทางการแพทย์ด้านต่างๆ ก่อนจะสรุปได้ว่า  สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติ ในการสร้างเสริมสสุขภาพคือ สารกลุ่ม Xanthones ซึ่งในมังคุดมีสารกลุ่ม Xanthones นี้อยู่กว่า 40 ชนิด  แต่ที่เพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์  บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้ และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกิดไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ  แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้  ดังนั้นการนำ Xanthones ไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ  จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

     ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันของคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย พบ่ว่า Xanthones ที่มีสรรพคุณสูงสุด คือ GM-1 ซึ่ง GM-1  เป็นสารที่ปลอดภัย  โดยปลอดภัยกว่าสารที่ให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ต้านเชื้อแบคทีเรีย
 • ต้านการอักเสบ
 • ระงับการปวด และลดอาการแพ้
 • ต้านอนุมุลอิสระ ช่วยป้องกัน การเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidation
 • ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในตับ มะเร้งในไต มะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งปอด (ในหลอดทดลอง)
 • ระงับการเจริญเติมโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
 • ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
 • เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบตทีเรีย (Phagocytic activity)
 • ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก


พัฒนาเป็นอาหารที่สร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน

      แต่ในการพัฒนา GM-1 ให้เป็นยาซึ่งจะต้องใช้เวลานับสิบปี และงบประมาณเป็นพันล้านในการดำเนินการตามกฏเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นคณะนักวิจัย Operation bim จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ได้ริเริ่มแนวทางใหม่ ด้วยการใช้อาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องการโรคภัย ซึ่งสามารถนำสาร GM-1 อันทรงคุณค่านี้ ใช้ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้  โดยมีองค์ประกอบของ GM-1 อยู่ และพบว่าสุตรอาหารที่ได้จากมังคุดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากธัญพืชและผลไม้  เช่น ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก จากการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  พบว่าสุตรอาหารนี้  มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล  จึงได้ตั้งชื่อสุตรอาหารนี้ว่า  BIM ย่อมาจาก Balancing Immunity (ภูมิคุ้มกันที่สมดุล) แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับคณะกรรมการอาหารและยา  และคณะนักวิจัยฯ นำเสนอผลงานวิจัยนี้ในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ตามโอกาศต่าง๐ ที่ได้รับเชิญ ซึ่งมีการบรรยายถึงข้อมูลผลการวิจัยที่กระทำต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี  และรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์กับอาสาสมัครผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

       ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation bim ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Operation bim ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลักภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

 1. Th1  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา  แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็งได้ดีขึ้น
 2. Th2  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดีขึ้น
 3. Th17  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ  Th2              Th1 , Th2 และ  Th17  เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป  จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
 4. Treg  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสุ่สภาวะสมดุล

 

จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM (ปฏิบัติการ  พบว่า  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1, Th2 , Th17 และ Treg ในลักษณะที่แตกต่งกัน  นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า  ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อ/ อักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ตเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation bim  เนื่องจขาก Operation bim สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง

อ้างอิงจาก

 อ้างอิงงานวิจัยมังคุด

รายการสุขและสวยโดยbim100 รายการภูมิสมดุล

   ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการจัดส่งฟรี จัดส่งด่วน ทั่วประเทศไทย